Логотип

НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ENG РУС

Методична допомога

Поводження з відходами

Перелік документів щодо поводження з відходами, які повинні бути на підприємстві:

 • Інвентаризація відходів (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизація відходів від 1 листопада 1999 року №2034.).

 • Журнал (форми) первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизація відходів від 1 листопада 1999 року №2034. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 342 від 07.07.2008 р. «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення»).

 • Реєстрові карти (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізація відходів №1360 від 31 серпня 1998 року. Наказ N 41 від 17.02.99 Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання.).

 • Паспорта місць тимчасового зберігання відходів (ДСанПіН 2.2.7.029-99 згідно з п.п. 2.1.2.).

 • Паспорта на місця видалення відходів (Постанова № 1216 від 3 серпня 1998 р. Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів №12 від 14.01.1999 року).

 • Інструкція та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) промислових відходів на промислових майданчиках відповідно І, ІІ та ІІІ класів небезпеки (ДСанПіН 2.2.7.029-99 згідно з п.п. 2.1.2.).

 • Наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів №1218 від 3 серпня 1998 року).

 • Перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів №1218 від 3 серпня 1998 року).

 • Договори (контракти) на передачу відходів іншим власникам (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів №1218 від 3 серпня 1998 року).

Отримання дозволів та лімітів

 • Отримання лімітів на утворення та розміщення відходів (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів №1218 від 3 серпня 1998 року).

 • Отримання дозволу на розміщення відходів (Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів №1218 від 3 серпня 1998 року).

Збір (обов’язкові платежі)

 • Екологічний податок за розміщення відходів (Податковий кодекс України).

Статистична звітність

 • Форма №1-відходи (річна) (Наказ Держкомстату від 21.06.2010р. №233).

Охорона атмосферного повітря

Перелік документів з охорони атмосферного повітря, які повинні бути на підприємстві:

 • Інвентаризація викидів забруднюючих речовин на підприємстві (Наказ Мінекобезпеки України №7 від 10.02.1995 року “Інструкція про зміст та порядок складання звіту про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві”).

 • Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”).

 • Паспорт ГОУ (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 6 лютого 2009 року N 52. Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу).

 • Журнали ПОД-1, 2, 3 на джерела викидів (Затверджені Наказом ЦСУ СРСР №329 від 09.06.1981 р.).

Отримання дозволів

 • Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (Постанова КМУ №302 від 13.03.2002 року ”Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян підприємців, які отримали такі дозволи”).

Збір (обов’язкові платежі)

 • Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Податковий кодекс України).

Статистична звітність

 • Статистична звітність за формою 2-ТП повітря (Наказ Держкомстату від 21.06.2010р. №233; Наказ Державного комітету статистики України №395 від 20.10.2008 року «Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря №2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та №2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)»).

Охорона водних ресурсів

Перелік документів з охорони водних ресурсів, які повинні бути на підприємстві:

 • Технологічні нормативи використання води (Водний кодекс України).

 • Гранично допустимі скиди (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 116 від 15.12.94 року “Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами”).

 • Журнали обліку споживання води та водовідведення ПОД-11, 12, 13 (Затверджені Наказом Держкомстату України №264 від 27.07.1998 р.).

Отримання дозволів

 • Дозвіл на спеціальне водокористування (Постанова КМУ №321 від 13 березня 2002 року “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ №459 від 10 серпня 1992 року”).

Збір (обов’язкові платежі)

 • Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Податковий кодекс України).

 • Платежі за використання води (Податковий кодекс України).

Статистична звітність

 • Статистична звітність за формою 2-ТП (водгосп) (Наказ Держкомстат України № 230 від 30.09.97 р. “Про затвердження форми державної статистичної звітності №2-ТП (водгосп)”).

Додаткова загальна інформація

 • Статистична звітність за формою №1 - екологічні витрати (річна) (Наказ Держкомстату від 21.06.2010р. №233).

Первинний облік в сфері охорони природи


Форми первинної облікової документації Найменування облікових документів Періодичність обліку (записів)
ПОД-1 Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря та їх характеристик По мірі проведення інструментальних вимірів
ПОД-2 Журнал обліку виконання заходів по охороні атмосферного повітря Щоквартально
ПОД-3 Журнал обліку роботи газоочисних і пиловловлюючих установок Щоденно
ПОД-11 Журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнанням По мірі вимірів
ПОД-12 Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами По мірі розрахунків
ПОД-13 Журнал обліку якості стічних вод, що скидаються По мірі проведення аналізів проб стоків
Форма №1-ВТ Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари Згідно з наказом по підприємствуЗа допомогою та консультаціями можна звертатися до фахівців Центру.

Консультації безкоштовні

Контактний телефон: (0542) 68-77-45

Більш детальна інформація знаходиться тут.

 • Новини
 • Фотоальбом