Звіт зі сталого розвитку

Сумський державний університет прийняв рішення щорічно публікувати звіт зі сталого розвитку. В звіті відображені результати діяльності університету за 2020 рік за Цілями сталого розвитку.

Дослідження ефективності очищення стічних вод на очисних спорудах с. Вирівка

Науковим центром прикладних екологічних досліджень у співпраці з Регіональним офісом водних ресурсів у Сумській області за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO протягом 2018-2020 років виконувалися дослідження ефективності очищення стічних вод на очисних спорудах с. Вирівка Вирівської сільської ради (Конотопський район, Сумська область).

Проект будівництва системи водовідведення та комунальних очисних споруд був реалізований в 2016-17 рр. в селі Вирівка, в рамках Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO. Система очищення стічних вод складається із септиків попереднього очищення, анаеробного реактора, аерованого біоставку, біоставків доочищення.

Визначення ефективності очищення стічних вод проводиться для кожного з етапів очищення за наступними гідрохімічними показниками:
– завислі речовини;
– амоній іони;
– нітрати;
– нітрити;
– жири;
– сульфати;
– фосфати;
– хлориди;
– БСК5;
– ХСК.

За результатами надані рекомендації з поліпшення функціонування очисних споруд.

Вимоги до суб’єктів господарювання щодо внутрішнього контролю установок очистки газу

До нас часто звертаються з запитанням: «З якою періодичністю підприємство повинно проводити лабораторний контроль ефективності роботи газоочисних установок».

Вимоги щодо проведення такого контролю регламентуються Правилами технічної експлуатації установок очистки газу, що затверджені наказом Мінприроди 06.02.2009 р. № 52 та є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання.

Основні позиції щодо контролю наступні. Читати далі

Роз’яснення щодо ведення журналів ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3

На сайті Державної служби статистики України наведене наступне роз’яснення щодо необхідності ведення журналів за формами ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3.

До 2004 року типові форми первинного обліку з охорони атмосферного повітря ПОД-1 “Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик” та ПОД-3 “Журнал обліку роботи газоочисних та пиловловлюючих установок”, затверджені наказом Центрального статистичного управління СРСР від 09.06.1981 №329 були джерелом первинних даних для складання підприємствами державної статистичної звітності про охорону атмосферного повітря. Починаючи з 2004 року, для розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів, які відображаються у державному статистичному спостереженні за формами №2-ТП (повітря) (квартальна) та №2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про охорону атмосферного повітря”, замість вищезазначених форм первинного обліку використовуються показники емісії (питомі викиди), затверджені Мінприроди. Читати далі

Результати святкування Всесвітнього дня довкілля 2015

5-го червня весь світ відзначав День охорони навколишнього середовища. Цього року святкування відбувалося під гаслом «Сім мільярдів бажань. Одна планета. Споживайте дбайливо», яке висловлювало проблему створення можливостей для всебічного та сталого економічного розвитку, намагаючись стабілізувати рівень використання ресурсів і знизити вплив на навколишнє середовище.

Студенти та співробітники сумського державного університету охоче приєдналися до світової громадськості і присвятили цьому дню наступні заходи.

Читати далі

Всесвітній день навколишнього середовища 2015

5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Це свято покликане звернути увагу населення на існуючі екологічні проблеми, заохотити на позитивні дії для навколишнього середовища. Воно об’єднує людей з усіх країн світу, надає їм усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями за використання природних ресурсів. Цього року Всесвітній день навколишнього середовища відзначатиметься під гаслом «Сім мільярдів бажань. Одна планета. Споживайте дбайливо» з метою підвищення ефективності використання ресурсів, а також сталого споживання і виробництва. Читати далі

Зміни вимог щодо оформлення обгрунтовуючих документів

Вийшов Наказ Мінприроди від 30.10.2014  № 348 “Про внесення змін до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”

Наказ опублікований на сайті Верховної ради. Він містить деякі суттєві позиції.

Чи виконувати підприємству Паспорта відходів?

Навколо питань щодо необхідності складання підприємствами паспортів відходів сьогодні виникають різні спекуляції. Зустрічаються випадки, коли підприємствам розповідають про важливість та необхідність складання паспортів відходів, або Технічних паспортів відходів.

Читати далі

Інвентаризація відходів

Питанню інвентаризації відходів в чинному законодавстві приділяється досить мало уваги. При цьому інвентаризація відходів має важливе значення в організації системи поводження з відходами на підприємстві.
Спробуємо розібратися з тим, що каже з цього питання чинна нормативно-правова база.

Читати далі

Коаліційна угода (екологічна складова)

Проект Коаліційної угоди містить розділ присвячений питанням екології та охорони навколишнього середовища. Нижче наводимо витяг з проекту Коаліційної угоди.

XVII. РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ

Читати далі