Охорона водного середовища (Корисне для еколога підприємства)

Охорона водних ресурсів

Перелік документів з охорони водних ресурсів, які повинні бути на підприємстві:
– Гранично допустимі скиди (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 116 від 15.12.94 року “Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами”).
– Журнали обліку споживання води та водовідведення ПОД-11, 12, 13 (Затверджені Наказом Держкомстату України №264 від 27.07.1998 р.).

Отримання дозволів
– Дозвіл на спеціальне водокористування (Постанова КМУ №321 від 13 березня 2002 року “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ №459 від 10 серпня 1992 року”).

Збір (обов’язкові платежі)
– Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Податковий кодекс України).
Платежі за використання води (Податковий кодекс України).

Статистична звітність
– Статистична звітність за формою 2-ТП (водгосп) (Наказ Держкомстат України № 230 від 30.09.97 р. “Про затвердження форми державної статистичної звітності №2-ТП (водгосп)”).

Первинний облік
ПОД-11 Журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнанням (По мірі вимірів)
ПОД-12 Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами (По мірі розрахунків)
ПОД-13 Журнал обліку якості стічних вод, що скидаються (По мірі проведення аналізів проб стоків)

Додаткова загальна інформація

  • Статистична звітність за формою №1 – екологічні витрати (річна) (Наказ Держкомстату від 21.06.2010р. №233).

За допомогою та консультаціями можна звертатися до фахівців Центру.

Консультації безкоштовні

Контактний телефон: (0542) 68-77-45
Більш детальна інформація знаходиться тут.