Вимоги до суб’єктів господарювання щодо внутрішнього контролю установок очистки газу

До нас часто звертаються з запитанням: «З якою періодичністю підприємство повинно проводити лабораторний контроль ефективності роботи газоочисних установок».

Вимоги щодо проведення такого контролю регламентуються Правилами технічної експлуатації установок очистки газу, що затверджені наказом Мінприроди 06.02.2009 р. № 52 та є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання.

Основні позиції щодо контролю наступні. Читати далі

Роз’яснення щодо ведення журналів ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3

На сайті Державної служби статистики України наведене наступне роз’яснення щодо необхідності ведення журналів за формами ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3.

До 2004 року типові форми первинного обліку з охорони атмосферного повітря ПОД-1 “Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик” та ПОД-3 “Журнал обліку роботи газоочисних та пиловловлюючих установок”, затверджені наказом Центрального статистичного управління СРСР від 09.06.1981 №329 були джерелом первинних даних для складання підприємствами державної статистичної звітності про охорону атмосферного повітря. Починаючи з 2004 року, для розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових газів, які відображаються у державному статистичному спостереженні за формами №2-ТП (повітря) (квартальна) та №2-ТП (повітря) (річна) “Звіт про охорону атмосферного повітря”, замість вищезазначених форм первинного обліку використовуються показники емісії (питомі викиди), затверджені Мінприроди. Читати далі

Результати святкування Всесвітнього дня довкілля 2015

5-го червня весь світ відзначав День охорони навколишнього середовища. Цього року святкування відбувалося під гаслом «Сім мільярдів бажань. Одна планета. Споживайте дбайливо», яке висловлювало проблему створення можливостей для всебічного та сталого економічного розвитку, намагаючись стабілізувати рівень використання ресурсів і знизити вплив на навколишнє середовище.

Студенти та співробітники сумського державного університету охоче приєдналися до світової громадськості і присвятили цьому дню наступні заходи.

Читати далі

Всесвітній день навколишнього середовища 2015

5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища. Це свято покликане звернути увагу населення на існуючі екологічні проблеми, заохотити на позитивні дії для навколишнього середовища. Воно об’єднує людей з усіх країн світу, надає їм усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями за використання природних ресурсів. Цього року Всесвітній день навколишнього середовища відзначатиметься під гаслом «Сім мільярдів бажань. Одна планета. Споживайте дбайливо» з метою підвищення ефективності використання ресурсів, а також сталого споживання і виробництва. Читати далі

Зміни вимог щодо оформлення обгрунтовуючих документів

Вийшов Наказ Мінприроди від 30.10.2014  № 348 “Про внесення змін до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”

Наказ опублікований на сайті Верховної ради. Він містить деякі суттєві позиції.

Чи виконувати підприємству Паспорта відходів?

Навколо питань щодо необхідності складання підприємствами паспортів відходів сьогодні виникають різні спекуляції. Зустрічаються випадки, коли підприємствам розповідають про важливість та необхідність складання паспортів відходів, або Технічних паспортів відходів.

Читати далі

Інвентаризація відходів

Питанню інвентаризації відходів в чинному законодавстві приділяється досить мало уваги. При цьому інвентаризація відходів має важливе значення в організації системи поводження з відходами на підприємстві.
Спробуємо розібратися з тим, що каже з цього питання чинна нормативно-правова база.

Читати далі

Коаліційна угода (екологічна складова)

Проект Коаліційної угоди містить розділ присвячений питанням екології та охорони навколишнього середовища. Нижче наводимо витяг з проекту Коаліційної угоди.

XVII. РЕФОРМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОВКІЛЛЯМ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ІНШІ ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ

Читати далі

Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

У представників підприємств, установ, організацій часто виникають різні питання в сфері виконання екологічних обов’язків.
Нижче розглянемо найбільш поширені питання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин а атмосферне повітря.

Читати далі

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Інвентаризація викидів є невід’ємною складовою отримання дозволу на викиди діючого промислового об’єкту.

До 2007 року роботи з інвентаризації викидів мали право проводити лише спеціалізовані організації, які знаходилися на обліку в Мінекобезпеки України.

Сьогодні роботи з інвентаризації викидів виконуються господарюючими суб’єктами самостійно (Наказ від 14.11.2007 N 569 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», який скасував дію Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.09.1997 р. N 143 “Про затвердження Порядку реєстрації та постановки на облік організацій, що займаються інвентаризацією викидів забруднюючих речовин на підприємстві”, Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.01.2008 р. N 69/11 / 10-08).

Читати далі