Зниження навантаження на довкілля

Планування та реалізація діяльності в напрямі зниження навантаження на довкілля здійснюється з дотриманням наступної ієрархії пріоритетів:

1) Застосування методів попередження:
– скороченням використання ресурсів шляхом запровадження організаційних та технічних заходів;
– застосування альтернативних джерел енергії, перехід на використання інших матеріалів і т.п.;
-тощо.

2) Запровадження методів утилізації:
– повторного використання відходів (паперу, деяких полімерних виробів тощо);
– використання теплової енергії, яка сьогодні скидається в довкілля;
– тощо.

3) Передача відходів на утилізацію:
– паперу на макулатуру;
– полімерів на перероблення;
– тощо.

4) Передача відходів / стоків спеціалізованим організаціям для їх безпечного видалення:
– передача небезпечних відходів на знешкодження;
– передача інших відходів для їх захоронення на полігоні ТПВ.

Наша поточна діяльність

Ефективність використання енергетичних ресурсів та води

Опалення університету здійснюється за рахунок централізованого теплопостачання.
Водоспоживання здійснюється з мережі централізованого водопостачання.
Стічні води відводяться до комунальної каналізації (Договор № 90220/К від 21.03.2014, Договор № 220/К від 03.03.2014)

Розроблена та виконується Комплексна цільова програма «Енергоефективний СумДУ».
Програма спрямована на організацію системної роботи колективу університету у сфері енерговикористання, метою якої є мінімізація витрат енергоресурсів із забезпеченням, при цьому, за всіма напрямами діяльності університету необхідних та комфортних умов навчання та праці.

Розроблена та запроваджена система онлайн моніторингу споживання теплової енергії та води.

Система моніторингу теплоспоживання 1   Система моніторингу теплоспоживання 2

З метою підвищення енергоефективності та використання води в СумДУ, на спеціалізовану групу покладені завдання щодо забезпечення функціонування системи енерогоменеджменту (Наказ №401-І від 23.04.2012).

економія споживання енергоресурсів

Виконуються заходи з енергоефективного налаштування комп’ютерної техніки, а також організаційного характеру щодо обмеження часу роботи мультимедійного обладнання з метою зменшення споживання електричної енергії, які передбачені Наказом №35-І від 22.01.2013. 

З метою підвищення контролю за роботою систем опалення та водозбереження встановлений графік чергувань слюсарів – сантехніків на час опалювального сезону (Наказ № 827-І від 14.10.2014).

Поводження з відходами

З метою зменшення використання паперу частина документів переведена на електронний обіг (Наказ №474-І від 06.06.2011 «Щодо інформаційного сервісу «Шаблон електронного документу»).

Для збільшення частки утилізації ресурсоцінних відходів, в СумДУ встановлені процедури організації їх здавання на утилізацію. Також встановлені процедури преміювання співробітників, які приймають участь у передачі відходів на утилізацію (Наказ №611-І від 25.07.2011).

Небезпечні відходи передаються за договором спеціалізованій організації для подальшої їх утилізації (Договір №937 від 31.03.2014).

Відходи від поточної діяльності університету IV класу небезпеки вивозяться спеціалізованою організацією разом з твердими побутовими відходами (Договір №2/124 від 01.04.2014) і захороняються на полігоні ТПВ (Договір №73 від 28.01.2014).