Зниження навантаження на довкілля

Ефективність використання енергетичних ресурсів 

Опалення головного кампусу університету здійснюється за рахунок централізованого теплопостачання. На окремих майданчиках встановлені котельні, що працюють на природному газі.

В університеті виконується Комплексна цільова програма «Енергоефективний СумДУ». Лише за останні роки в виші було проведено тепло- та гідроізоляцію покрівель корпусів і великих лекційних аудиторій, збудовано котельню на твердому паливі для спортивно-оздоровчого центру СОЦ «Універ», проводилася заміна вікон та приладів опалення, виконано утеплення понад 10 000 м2 фасадів, встановлені насоси підмішування у теплопунктах корпусів, реалізовано багато інших технічних рішень.

СумДУ продовжує рух щодо реалізації найбільш потужного за останній час інфраструктурного проєкту із забезпечення енергоефективності закладів вищої освіти України «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» від Європейського інвестиційного банку. За результатами проведеного енергоаудиту 29 будівель університету буде проведена їх повна санація.

В університеті розроблена та запроваджена система онлайн моніторингу споживання теплової енергії, також функціонує система моніторингу електроспоживаня будівель (АСКОЕ).

Система моніторингу теплоспоживання 1   Система моніторингу теплоспоживання 2

З метою підвищення енергоефективності в СумДУ, на спеціалізовану групу покладені завдання щодо забезпечення функціонування системи енерогоменеджменту (Наказ №401-І від 23.04.2012).

економія споживання енергоресурсів

Виконуються заходи з енергоефективного налаштування комп’ютерної техніки, а також організаційного характеру щодо обмеження часу роботи мультимедійного обладнання з метою зменшення споживання електричної енергії, які передбачені Наказом №35-І від 22.01.2013. 

З метою підвищення контролю за роботою систем опалення та водозбереження встановлений графік чергувань слюсарів – сантехніків на час опалювального сезону (Наказ № 827-І від 14.10.2014).

Водокористування

Водоспоживання здійснюється з мережі централізованого водопостачання.

Стічні води відводяться до комунальної каналізації (Договор № 90220/К від 21.03.2014, Договор № 220/К від 03.03.2014).

В університеті розроблена та запроваджена система онлайн моніторингу споживання води.

Управління відходами

Регуляторні документи СумДУ у сфері управління відходами

Внутрішні документи, які стосуються регулювання діяльності університету з питань управління відходами, у т.ч. попередження їх утворення, наведені у відкритому реєстрі нормативної бази СумДУ та включають:

 • Наказ ректора СумДУ від 29.01.2019 № 0062-І «Про розподіл повноважень на загальноуніверситетському рівні в сфері екологізації діяльності СумДУ»;
 • Наказ ректора СумДУ від 25.07.2011 № 611-І «Про упорядкування збору утильсировини»;
 • Документи, які передбачають заходи поширення документообігу на базі інформаційних технологій з відповідним зменшенням використання паперу, зокрема:
  • Наказ ректора СумДУ від 30.05.2018 № 0404-І «Про наповнення архіву та інституційного репозитарію кваліфікаційними випускними роботами»;
  • Положення про навчально-методичні електронні видання Сумського державного університету, ухвалене Вченою радою університету (протокол №5 від 22.12.2006 р);
 • Наказ ректора СумДУ від 10.12.2019 № 0895-І «Про наступний етап впровадження електронного документообігу»;
 • Наказ ректора СумДУ від 24.05.2019 № 0376-І «Про впровадження електронних відомостей обліку успішності»;
 • Інші документи.

У СумДУ розроблена та виконується Програма управління відходами.

Стратегічною метою Програми є мінімізація впливу на довкілля та людину, зумовленого утворенням відходів та поводженням з ними. Мінімізація впливу на довкілля та людину розглядається в довгостроковій перспективі як в межах, зумовлених безпосередньо діяльністю університету, так і більш широко, в межах, де університет може здійснювати впливи на процеси, що відбуваються у суспільстві, управлінські рішення тощо.

Операційними цілями є:

 • вдосконалення та підтримання системи управління відходами СумДУ;
 • мінімізація обсягів утворення відходів;
 • збільшення частки відходів, що направляються на перероблення;
 • розвиток інформаційно-просвітницької, методичної та консалтингової підтримки з боку СумДУ діяльності органів влади, суб’єктів господарювання, громадськості та інших зацікавлених сторін, що відноситься до сфери управління відходами.

Пріоритетність рішень визначається ієрархією методів поводження з відходами, встановленою Директивою 2008/98/ЄС про відходи (рамковою):

 • пріоритет 1 рівня – запобігання утворенню відходів;
 • пріоритет 2 рівня – підготовка до повторного використання;
 • пріоритет 3 рівня – перероблення (рециклінг) відходів;
 • пріоритет 4 рівня – інша утилізація, у т.ч. з отриманням енергії;
 • пріоритет 5 рівня – видалення (захоронення).

Питання мінімізації обсягів використання паперу, пластику та предметів одноразового використання включені до програми, як такі, що відносяться до найвищого пріоритету ієрархії методів поводження з відходами: «запобігання утворенню відходів».

На рівні СумДУ закріплено пріоритети використання ксероксного паперу:

 • Пріоритет 1. Застосування електронного документообігу;
 • Пріоритет 2. Використання вторинного паперу (чернеток);
 • Пріоритет 3. Використання первинного паперу тільки в тих випадках, коли неможна використовувати електронний документообіг та вторинний папір.

Зменшення обсягів споживання паперу

В університеті запроваджено та активно розвивається електронний документообіг. Крім того широко застосовуються дистанційна і змішана форми навчання, які передбачають переведення основної кількості навчальних завдань в електронну форму виконання і звітування.

У кожного співробітника і студента є особистий кабінет, який є складовою загальної інформаційної системи СумДУ та дозволяє зручно працювати в режимі електронного документообігу за усіма напрямами.

Запровадження та розвиток внутріщнього документообігу в діловодстві університету дозволило скоротити споживання паперу на відповідні цілі орієнтовно на 30%. Фактичні дані наведені нижче в таблиці.

Дані щодо внутрішнього документообігу (без урахування навчального процесу)

Найменування показника 2018 2019
1 2 3
Внутрішній документообіг, одиниць усього 34393 42393
100% 100%
Обіг електронних документів внутрішніх без урахування навчального процесу, одиниць 11335 12761
33% 30%

Повторне використання вторинного паперу[1]

[1] вторинний папір – папір, що був використаний за призначенням, для якого був виготовлений / придбаний, але придатний для повторного використання для будь-яких цілей. Наприклад, ксероксний папір, який був використаний для друку з одного боку і є придатним для друку з іншого боку.

Вторинний папір широко використовується структурними підрозділами СумДУ для внутрішнього використання і заміни первинного ксероксного паперу. Основним джерелом вторинного паперу є студентські роботи, що не потребують архівування.

Зменшення обсягів утворення відходів пластику

З метою зменшення обсягів утворення відходів пластику СумДУ надає перевагу закупівлі одноразових паперових стаканчиків перед пластиковими.

Збирання відходів

У СумДУ запроваджено систему роздільного збирання відходів, зокрема:

 • ресурсоцінних відходів (папір, пластик);
 • небезпечних відходів (люмінесцентні лампи);
 • специфічних відходів, що потребують спеціального поводження (відходи електричного та електронного обладнання, медичні відходи);
 • інших відходів, що не є небезпечними.

Встановлено близько 160 контейнерів для роздільного збирання паперу і пластику. Роздільно зібрані відходи передаються для подальшої утилізації або видалення спеціалізованим організаціям, що надають послуги у сфері поводження з відповідними відходами.

Дані щодо передачі паперу спеціалізованим організаціям в якості макулатури наведені в таблиці нижче.

Найменування показника 2018 2019
1 2 3
Передача паперу спеціалізованим організаціям в якості макулатури (усього по СумДУ), кг 6187,80 5964,29

Передача відходів пластику на перероблення (рециклінг)

У СумДУ організовано централізоване роздільне збирання відходів пластику та їх передача через загальну систему роздільного збирання відходів надавачу послуг у сфері поводження з побутовими відходами.

За проєктом «Зелена бібліотека» здійснюється окреме збирання ресурсоцінного пластику та пластикових кришечок з ПЕТ-пляшок.

Пілотні ініціативи СумДУ

З вересня 2018 р. бібліотекою СумДУ за підтримки Goethe Institute (Німеччина) реалізується проєкт «Зелена бібліотека». Основною метою проєкту є сприяння впровадженню Цілей сталого розвитку ООН через інформування, навчання та власний приклад відповідального споживання, сортування, перероблення відходів. За проєктом встановлено 35 контейнерів для сортування відходів: паперу, паперових стаканчиків, ресурсоцінної сировини (пластик, скло, метал), кришечок, батарейок та змішаного сміття.

У 2018-2019 рр. за проєктом “Зелена бібліотека” зібрано та відправлено на перероблення:

 • 300 кг макулатури;
 • 1000 паперових стаканчиків;
 • 50 кг батарейок;
 • 30 кг ресурсоцінної сировини (пластик, скло, метал);
 • 3 кг пластикових кришечок з ПЕТ-пляшок.

Поводження з відходами від утримання та ремонтів автотранспорту

Відходи від утримання та ремонтів автотранспорту частково залишаються на станції технічного обслуговування  під час ремонтів та технічного обслуговування, частково передаються спеціалізованим організаціям на утилізацію.

Дані щодо передачі спеціалізованим організаціям окремих категорій відходів від утримання та ремонтів автотранспорту наведені в таблиці нижче.

Найменування відходів Значення
2018 2019
1 2 3
Автомобільні шини, що вийшли з експлуатації, шт. 38 56
Акумулятори автомобільні, що вийшли з експлуатації*, тонн 0,111 0,274

* відходи відносяться до небезпечних

Поводження з небезпечними відходами

Відходи, що утворюються в системі освітлення та відносяться до небезпечних, а саме люмінесцентні лампи, передаються спеціалізованій організації для їх подальшого знешкодження.

Медичні відходи, що відносяться до небезпечних передаються спеціалізованим організаціям для їх подальшого знешкодження або утилізації.

Дані щодо передачі небезпечних відходів спеціалізованим організаціям наведені в таблиці нижче.

Найменування відходів 2018 2019
1 2 3
Люмінесцентні лампи, шт. 1192 1630
Епідемічно небезпечні медичні відходи (категорії В), тонн 0,0 0,1