Охорона атмосферного повітря (Корисне для еколога)

Перелік документів з охорони атмосферного повітря, які повинні бути на підприємстві:
– Інвентаризація викидів забруднюючих речовин (Наказ Мінекобезпеки України №7 від 10.02.1995 року “Інструкція про зміст та порядок складання звіту про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві”).
– Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”).
– Паспорт ГОУ (Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 6 лютого 2009 року N 52. Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу).
– Журнали ПОД-1, 2, 3 на джерела викидів (Затверджені Наказом ЦСУ СРСР №329 від 09.06.1981 р.).

Отримання дозволів
– Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
(Постанова КМУ №302 від 13.03.2002 року ”Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян підприємців, які отримали такі дозволи”).

Екологічний податок
– Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
(Податковий кодекс України).

Статистична звітність
– Статистична звітність за формою 2-ТП повітря (Наказ Держкомстату від 21.06.2010р. №233; Наказ Державного комітету статистики України №395 від 20.10.2008 року «Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря №2-ТП (повітря) “Звіт про охорону атмосферного повітря” (річна) та №2-ТП (повітря) “Звіт про охорону атмосферного повітря” (квартальна)»).