Юридичні особи усіх форм власності, Подавайте заявки на фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду ОНПС

Міністерство екології та природних ресурсів України відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» здійснюватиме фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов’язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (далі – Державний фонд).

З цією метою формується План природоохоронних заходів за бюджетною програмою за КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2015 рік (далі – План).

Відповідно до вимог, установлених Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.05.2002 № 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2002 за № 482/6770, основою для розгляду та включення природоохоронних заходів у План є запит про виділення коштів з Державного фонду для здійснення природоохоронних заходів.

Для виділення з Державного фонду у 2015 році коштів на здійснення природоохоронних заходів юридичним особам усіх форм власності необхідно подати до Мінприроди України такий перелік документів: запит про виділення коштів з Державного фонду для здійснення природоохоронних заходів, оформлений за формою, наведеною в додатку до Порядку; кошториc витрат, які пропонується здійснити за рахунок коштів Державного фонду, графік реалізації заходу,копії документів, що вказані підставою для виконання заходу, або витяги з них.

Разом з тим зазначаємо, що однією з вимог виділення коштів з Державного фонду є позитивний екологічний висновок про запит, в якому повинна зазначатися інформація щодо відповідності природоохоронного заходу Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147.

Якщо для реалізації заходу передбачаються капітальні видатки, додатково необхідно надати дозвіл (декларацію) на виконання будівельних робіт, висновок комплексної державної експертизи (експертний звіт), титул будови, внутрішньо-будівельний титул, зведений кошторис або ТЕО, локальні кошториси, довідку про надходження та використання коштів з початку будівництва по об’єкту, якщо було виконання заходу у попередні періоди.

Усі документи повинні бути завірені в установленому порядку.

Разом з тим, зазначаємо, що підставою для виконання заходу буде розглядатися державна, регіональна чи місцева програма, Закон України, постанова Верховної Ради України, постанова, розпорядження або доручення Кабінету Міністрів України, в якому міститься конкретний захід (вказати відповідний розділ, пункт, підпункт), на виконання якого підготовлено запит, що пропонується для фінансування з Державного фонду у році, на який подається запит.

За матеріалами офіційного веб-сайту Міністерства екології та природних ресурсів України http://menr.gov.ua/index.php/press-center/news/150-news28/3163-do-uvahy-iurydychnykh-osib-usikh-form-vlasnosti