Чи виконувати підприємству Паспорта відходів?

Навколо питань щодо необхідності складання підприємствами паспортів відходів сьогодні виникають різні спекуляції. Зустрічаються випадки, коли підприємствам розповідають про важливість та необхідність складання паспортів відходів, або Технічних паспортів відходів.

Підприємства починають розробляти ці паспорти, зіштовхуються з складностями, шукають, хто їм допоможе в цьому питанні.

До нас часто звертаються з запитаннями:

  • Як виконати паспорта відходів?
  • Чи повинно підприємство складати Технічні паспорти відходів?
  • Чи можуть від нас це вимагати контролюючі органи?

Відповідно ст. 26 Закону України «Про відходи»
Державному обліку та паспортизації підлягають в обов’язковому порядку всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється дія цього Закону.
Державний облік та паспортизація відходів здійснюються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до діючого порядку форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляються Мінприроди за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади і затверджуються ним за погодженням з МОЗ.

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034.
9. Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 “Класифікатор відходів” та номенклатури відходів.

Форми паспортів відходів та інструкції щодо їх ведення розробляються Мінприроди за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади і затверджуються ним за погодженням з МОЗ.

На сьогоднішній день відсутні такі форми паспортів відходів та інструкції щодо їх заповнення.
Таким чином підприємства не мають змоги виконати зазначену норму закону.
Виконання паспортів відходів за іншими наявними формами та інструкціями не є виконанням вимог ст. 26 Закону України «Про відходи».

Як відноситися до вимог обов’язкового складання Технічного паспорту відходів у відповідності до ДСТУ 2195-99?

Цей стандарт:

  • Розроблений Чернівецьким державним науково-технічним центром з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та ресурсозбереження (ДНТЦ «Екоресурс»), Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації «Вторинні матеріальні ресурси» (МТК 349), Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації «Управління станом довкілля» (МТК 508), Київським інститутом промислової екології (ІПЕ), Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації, інформації і сертифікації сировини, матеріалів та речовин (ВНИИЦСМВ).
  • Затверджений наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999 р. № 167.

Тобто ми бачимо, що ця форма Технічного паспорту відходу та інструкція щодо його ведення не розроблена Мінприроди за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади і не затверджена ним за погодженням з МОЗ (як цього вимагає Порядок…, затверджений Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034.).

Крім того, згідно із статтею 11 Закону України “Про стандартизацію” стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.

Таким чином, можна зазначити, що сьогодні підприємствам виконати вимогу чинного законодавства щодо складання паспорту відходів неможливо, а законних підстав вимагати від підприємств складання Технічного паспорту відходів ми не бачимо.

При цьому добровільно виконати Технічні паспорта відходів підприємствам не забороняється.