Розвиток та оптимізація мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем

1. Розвиток природно-заповідного фонду Сумської області.

Найбільш дієвим заходом удосконалення екомережі є заповідання природних територій. Розвиток екологічної мережі та створення об’єктів ПЗФ на Сумщині здійснюється згідно з Комплексною програмою охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015р.

З 2001 року було створено 83 об’єкти на площі 20,150 тис. га.

ПЗФ Сумської області

Центром ведеться постійна робота в напрямі розвитку природно-заповідного фонду (ПЗФ) Сумської області. Щороку розробляється більше 10 проектів з розвитку та оптимізації мережі природно-заповідних об’єктів та екологічної мережі області.

З метою пошуку нових цінних для заповідання природних територій щорічно під координацією Центру проводяться науково-дослідні експедиції, у яких приймають участь науковці сумських ВУЗів та спеціалісти органів влади. За результатами роботи експедицій природних територій виявляються об’єкти, яким пропонується надати заповідний статус.

Мережа природно-заповідних об’єктів області представлена 9 категоріями з одинадцяти, що існують в Україні. Серед об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення в області: два національні природні парки, природний заповідник, 10 заказників та 6 об’єктів загальнодержавного значення інших категорій. Серед об’єктів місцевого значення: 1 регіональний ландшафтний парк, 85 заказників, 94 пам’ятки природи, 19 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 3 ботанічних сади, 2 дендропарки, 27 заповідних урочищ.

З 2001 року було створено 83 об’єкти на площі 20,150 тис. га.

Динаміка збільшення території об’єктів ПЗФ

Рис. 14. Динаміка збільшення території об’єктів ПЗФ

Станом на 01.01.2011 в області налічується 250 природно-заповідних об’єктів загальною площею 176,327 тис. га, що становить 7,4% від площі області. Це вище середнього показника по Україні.

Для збереження і відтворення природних комплексів силами Центру разом з державними органами влади області постійно проводяться роботи по розширенню мережі об’єктів природно-заповідного фонду області. За 2010 рік створено 5 нових об’єктів та розширено площу 2 існуючих об’єктів місцевого значення.

PHOTO

2. Дослідження біорізноманіття та природних екосистем.

Спеціалістами Центру реалізований проект по дослідженню біорізноманіття флори та фауни Сумської області. В рамках цього проекту, який тривав декілька років, вперше створено інформаційну базу видів рослин, грибів і тварин на території Сумської області, які підлягають особливій охороні. До цієї бази увійшли види:

  • занесені до Червоної книги України;
  • занесені до Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі;
  • занесені до додатків I і II Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік);
  • занесені до списків CITES, CMS, AEWA, EUROBATS.

База містить дані щодо назви видів (українська та латинська назва), наявності в природоохоронних списках, місце розташування (адміністративно-територіальна прив’язка, широта та довгота), опис біотопу та джерела інформації.

База даних біорізноманіття інтегрована в ГІС на платформі ArcView.

3. Науково-дослідницький проект «Екологічна оцінка сучасного стану озера Чеха».

Озеро Чеха – унікальна природна акваторія, яка є визначною пам’яткою міста Суми. Вона розташовано в південно-східній частині міста, яка характеризується високою щільністю населення та багатоповерховою забудовою.

Озеро Чеха є одним з небагатьох водних об’єктів на території м. Суми, які досі зберегли рекреаційну і естетичну привабливість. Для збереження та підтримання цих функції проведені системні моніторингові дослідження стану водойми з метою прогнозування можливих наслідків реалізації тих чи інших проектів використання озера і запобігання небажаним змінам.

В рамках проекту виконаний системний моніторинг основних показників екологічного стану водойми. За результатами моніторингу розроблена система контролю стану озера за гідрохімічними та гідробіологічними показниками. Виконана робота дозволила започаткувати системні моніторингові дослідження о.Чеха, що в комплексі з іншими заходами дозволить забезпечити збереження цієї унікальної екосистеми.