Інвентаризація відходів

Питанню інвентаризації відходів в чинному законодавстві приділяється досить мало уваги. При цьому інвентаризація відходів має важливе значення в організації системи поводження з відходами на підприємстві.
Спробуємо розібратися з тим, що каже з цього питання чинна нормативно-правова база.

У відповідності до «Порядку ведення державного обліку і паспортизації відходів», затвердженого Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034.

Інвентаризація відходів – комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними;

Інвентаризація відходів проводиться на загальних методологічних засадах відповідно до законодавства.

 Інвентаризація відходів

Українському законодавстві державного рівня відсутні прямі вимоги щодо обов’язковості проведення інвентаризації відходів. Однак Закон України «Про відходи» має вимоги до суб’єктів господарської діяльності (ст. 17), серед яких:

Закон України «Про відходи»

Стаття 17. Обов’язки суб’єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
г) на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;

По суті вимог статті 17 Закону України «Про відходи» та порівнянні їх з визначенням інвентаризації відходів, можна зробити висновок про обов’язковість проведення інвентаризації.

Як же саме необхідно виконувати інвентаризацію відходів?

Інвентаризація відходів проводиться на загальних методологічних засадах відповідно до законодавства («Порядок ведення державного обліку і паспортизації відходів», затверджений Постановою КМУ від 1 листопада 1999 р. N 2034.).

Що розуміти під загальними методологічними засадами відповідно до законодавства?

Навряд чи хтось дасть на це питання чітку відповідь. Це питання не має чіткого визначення.

Стаття 17 Закону України «Про відходи» вказує, що відходи необхідно виявляти на основі матеріально-сировинних балансів виробництва.

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари”, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 342 від 07.07.2008 р. зазначає, що для проведення інвентаризації може використовуватися Інформація, наведена в типовій формі N 1-ВТ.

Є ще ДСТУ 3911 – 99 «Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги», однак цей документ не привносить додаткової інформації методологічного характеру, що має практичну цінність для суб’єктів господарювання.

Можна ще навести певний перелік документів, що можуть використовуватися при проведенні інвентаризації, але усі вони не мають статусу документів, що визначають саме методологічні основи інвентаризації відходів.

Що робити підприємствам?

  • Працювати в умовах наявного правового поля. Проводити інвентаризацію відходів, звертати увагу на ті складові, що мають практичну цінність для підприємства. При цьому безумовно враховувати вимогу ст. 17 Закону України «Про відходи».

В деяких областях України були розроблені та затверджені на місцевому рівні методики проведення інвентаризації відходів. Ми не будемо зараз оцінювати статус цих документів з правової точки зору. На практиці ми рекомендуємо з’ясувати, чи є такі документи, проаналізувати їх та спробувати враховувати в роботі.

Якщо в Вашій роботі будуть виникати питання у сфері поводження з відходами чи інших сферах промислової екології, Ви можете отримати консультації у фахівців Центру.