Охорона атмосферного повітря (Нармативна база)

Закони України

 1. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».
 2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря».
 4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».
 5. Закон України «Про екологічну експертизу».
 6. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 7. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Постанови КМУ

 1. Постанова КМ України від 09.03.1999 р. №343 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».
 2. Постанова КМ України від 29 листопада 2001 р. №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».
 3. Постанова КМ України від 13 грудня 2001 р. №1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря».
 4. Постанова КМ України від 28 грудня 2001 р. №1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
 5. Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №299 «Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря».
 6. Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №300 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря».
 7. Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях».
 8. Постанова КМ України від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».
 9. Постанова КМ України від 29 березня 2002 р. №432 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян – підприємців, які отримали такі дозволи».
 10. Постанова КМ України від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».
 11. Постанова КМ України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

Накази Міністерств та відомств України

 1. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7, зареєстровано в Мін’юсті 15 березня 1995 р. за №61/597 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».
 2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.1999 р. №112, зареєстровано в Мін’юсті 30.06.1999 р. за № 424/3717 «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».
 3. Наказ Мінекоресурсів України від 30.07.2001 р. №286, зареєстровано в Мін’юсті 15.08.2001 р. за №700/5891 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі».
 4. Наказ Мінекоресурсів України від 14.02.2002 р. №66 «Про організацію робіт по розробленню та затвердженню нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
 5. Наказ Мінекоресурсів України від 14.03.2002 р. №104, зареєстровано в Мін’юсті 01.04.2002 р. за №322/6610 «Про затвердження Переліку речовин, які входять до «твердих речовин» та «вуглеводнів» і за викиди яких справляється збір».
 6. Наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002 р. №177, зареєстровано в Мін’юсті 22.05.2002 р. за №445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря».
 7. Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 р. №317, зареєстровано в Мін’юсті 06.09.2004 р. за №1102/9701 «Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
 8. Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2006 р. за №341/12215 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців».
 9. Наказ Мінприроди України від 30.05.2006 р. №266 «Про затвердження форми дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозволу про внесення змін до дозволу на викиди забруднюючих речовин, заяви на одержання дозволу на викиди».
 10. Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309, зареєстровано в Мін’юсті 01.08.2006 р. за №912/12786 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».
 11. Наказ Державної служби статистики України від 14.06.2013 № 182 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень із екології, лісового, мисливського господарства та природнозаповідного фонду”
 12. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 р. №541, зареєстровано в Мін’юсті 17.11.2008 р. за №1110/15801 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт».
 13. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.01.2009 р. №23, зареєстровано в Мін’юсті 09.02.2009 р. за №120/16136 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 500 тонн в день».
 14. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 р. №52, зареєстровано в Мін’юсті 13.04.2009 р. за №327/16343 «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газів».
 15. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.09.2009 р. №507, зареєстровано в Мін’юсті 15.10.2009 р. за №965/16981 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей».
 16. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13.10.2009 р. №540, зареєстровано в Мін’юсті 04.11.2009 р. за №1023/17039 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику».
 17. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 05.10.2009 р. №524, зареєстровано в Мін’юсті 26.10.2009 р. за № 982/16998 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва нормального електрокорунду в дугових трифазних руднотермічних печах при плавленні «на випуск».
 18. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.01.2012 р. №18, зареєстровано в Мін’юсті 03.02.2012 р. за № 174/20487 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виготовлення скла, включаючи скловолокно з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу».
 19. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 670, зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 р. за № 3/22535 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для плавки феросплавів з плавильною потужністю, що перевищує 20 тонн на день».
 20. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.12.2012 р. № 671, зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 р. за № 3/22535 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)».
 21. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 р. № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України».
 22. Наказ Мінприроди від 13.02.2013 року № 53 «Про затвердження Переліку нормативних документів колишнього СРСР»

Директиви ЄС

 1. Директива 2001/80/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2001 року про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в атмосферу з великих спалювальних установок.
 2. Директива 2008/1/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року про комплексне запобігання і контроль забруднення (кодифікована версія).
 3. Директива 2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета «О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки» от 21 мая 2008 года.