Водокористування (Нормативна база)

Закони України

 1. Водний кодекс України
 2. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
 3. Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства»

Постанови КМУ

 1. Постанова від 10 серпня 1992 р. N 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»
 2. Постанова КМУ від 25 березня 1999 р. N 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
 3. Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»
 4. Постанова КМУ від 8 квітня 1996 р. № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
 5. Постанова КМУ від 13 травня 1996 р. N 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»
 6. Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. N 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»
 7. Постанова КМУ від 14 серпня 1996 р. № 966 «Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування»
 8. Постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 347 Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними»
 9. Постанова КМУ від 6 березня 2002 р. № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах»
 10. Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. №321 “Про затвердження порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови КМУ від 10 серпня 1992 р. №459 ”
 11. Постанова КМУ від 23 квітня 2003 р. № 568 «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів»
 12. Постанова КМУ від 29 квітня 2004 р. № 576 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні»
 13. Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»
 14. Постанова від 21 липня 2005 р. N 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

Накази Міністерств та відомств України

 1. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 116 від 15.12.94 року “Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами”
 2. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України Державного комітету України по водному господарству №133/62 від 30.03.2001 «Про затвердження Порядку зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя»