Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

У представників підприємств, установ, організацій часто виникають різні питання в сфері виконання екологічних обов’язків.
Нижче розглянемо найбільш поширені питання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин а атмосферне повітря.

Хто, повинен отримувати дозвіл на викиди забруднюючих речовин

 • Усі суб’єкти господарювання, що мають стаціонарні джерела викидів.

Підстава: ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

Хто видає дозвіл на викиди забруднюючих речовин

Дозвіл на викиди видається:

Для об’єктів І групи – Мінприроди, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Для об’єктів ІІ та ІІІ групи – обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Підстава: ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

Документи подаються до дозвільного центру в областях або при Мінприроди (відповідно до групи об’єкту).

Термін дії дозволу на викиди забруднюючих речовин

Для об’єктів І групи – сім років
Для об’єктів ІІ групи – десять років
Для об’єктів ІІІ групи – необмежений

Підстава: ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

Яка процедура отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Послідовність кроків щодо отримання дозволу на викиди визначається Постановою КМУ від 13 березня 2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»

У Дозвільному центрі повинен бути регламент отримання дозволу на викиди, який підготовлений з урахуванням вимог цієї постанови.

В загальному вигляді процедура отримання дозволу на викиди виглядає наступним чином.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин може отримуватися для нового об’єкту, який вводиться в експлуатацію або для діючого об’єкту.

Алгоритм отримання дозволу на викиди.

 1. Виконання інвентаризації викидів забруднюючих речовин.
 2. Підготування за встановленими вимогами документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та файлу в форматі XML.
 3. Ознайомлення громадськості з інформацією про отримання дозволу,  відповідно до законодавства (фактично це подача в газеті оголошення).
 4. Подання до дозвільного центру комплекту документів (перелік у відповідності до регламенту дозвільного центру).
 5. Отримання дозволу на викиди (безкоштовно).

До кого звертатися за допомогою

Це питання не слід недооцінювати, оскільки відповідальність за якість підготовлених документів та коректність дозволу розтягується на термін його дії (від 7 років і більше).

Коректність даних дозволу на викиди в подальшому зав’язана на:

 • Виконання поточного виробничого контролю
 • Нарахування та сплата податків за викиди
 • Результати перевірки інспекції, які можуть супроводжуватися
  • Штрафними санкціями
  • Нарахуванням збитків
  • Анулюванням дозволу на викиди та необхідністю переробляти усю роботу

З формальної сторони вимоги до виконавців робіт виглядають наступним чином.

Виконання інвентаризації викидів – виконує господарюючий суб’єкт самостійно

Підготування за встановленими вимогами документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів – виконавці, яким надано право на розробку таких документів, занесені до відповідного переліку Мінприроди України.

Подача документів до дозвільного центру та отримання дозволу на викиди – виконує господарюючий суб’єкт самостійно, або довірена особа (по довіреності).

На практиці зазвичай суб’єкти господарювання з самого початку виникнення такої потреби намагаються співпрацювати з розробником документації, який має відповідні дозволи на виконання таких робіт та досвід їх виконання.

Враховуючи складність робіт та високий рівень відповідальності, така позиція є цілком оправданою.

За допомогою та консультаціями можна звертатися до фахівців Центру.