Корисне для еколога підприємства

Охорона водних ресурсів

Перелік документів з охорони водних ресурсів, які повинні бути на підприємстві:

 • Обґрунтування потреби у воді.
 • Гранично допустимі скиди (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами.
 • Журнали обліку споживання води та водовідведення ПОД-11, 12, 13.
 • Паспорта артезіанських свердловин

Отримання дозволів

 • Дозвіл на спеціальне водокористування.
 • Спеціальні дозволи на користування надрами

Ліцензуванню підлягає

 • Централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом

Збір (обов’язкові платежі)

 • Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.
 • Платежі за використання води.

Звітність

 • Статистична звітність за формою № 2-ТП (водгосп);
 • Форма 7-ГР (підземні води) “Звітний баланс використання підземних вод за ______ рік”

Первинний облік в сфері охорони природи

 • ПОД-11 Журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнанням
 • ПОД-12 Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами
 • ПОД-13 Журнал обліку якості стічних вод, що скидаються

Додаткова загальна інформація

 • Статистична звітність за формою №1 – екологічні витрати (річна)

З переліком наших послуг можна ознайомитись тут: Ознайомитись

Консультації безкоштовні

Україна, Сумська область, м. Суми