Співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування

Центр прикладних екологічних досліджень веде плідну співпрацю з державними органами влади та місцевого самоврядування. За час роботи фахівцями центру сумісно з органами державного управління та місцевого самоврядування розроблений ряд програм та заходів щодо охорони навколишнього середовища, які затверджені на міському та обласному рівнях. В результаті реалізації сумісних проектів органів влади та Центру створені та працюють:

1. Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015 року

У Комплексній програмі визначаються напрямки природоохоронної діяльності щодо стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища області та окремих його складових (повітряного басейну, водних ресурсів тощо). Всі нПрограма моніторингу довкілля Сумської області на 2011 – 2015 рокиапрями мають організаційно-технічне обґрунтування, фінансове підґрунтя, а також визначаються часовими межами.

В програмі визначені пріоритетні напрями природоохоронної діяльності в області:

 1. очищення території області від небезпечних відходів, а саме: непридатних і заборонених до застосування пестицидів;
 2. зменшення забруднення водних об’єктів та підземних вод;
 3. вирішення проблеми твердих побутових відходів;
 4. невиснажливе використання біоресурсів та подолання тенденції деградації біорізноманіття;
 5. міжгалузева, міжвідомча координація при вирішенні завдань екологічного спрямування та впровадження інтегрованого управління природокористування.

Структура Програми:

Паспорт програми

 1. Загальні положення
 2. Визначення основних екологічних проблем області, на розв’язання яких спрямована програма
 3. Мета програми
 4. Шляхи і засоби реалізації програми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми
 5. Завдання, напрями дій, заходи та результативні показники програми
 6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Додатки
Повний текст програми доступний за посиланнями: Частина 1 Частина 2

2. Програма моніторингу довкілля Сумської області на 2011 – 2015 роки

Програма моніторингу розроблена у співробітництві з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Сумській області. Реалізація програми дозволяє вирішити ряд актуальних задач в галузі моніторингу довкілля Сумської області:

 • оптимізація процесів збору, первинної обробки, зберігання та передачі екологічної інформації шляхом налагодження співпраці суб’єктів моніторингу довкілля в межах області;
 • узагальнення та аналітичного опрацювання даних щодо екологічного стану, які накопичуються різними суб’єктами моніторингу довкілля;
 • проведення комплексного аналізу екологічного стану області та прогнозування його змін з метою розроблення та прийняття відповідних управлінських рішень;
 • забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадськості повною та достовірною екологічною інформацією.

Переглянути PDF-файл програми моніторингу довкілля Сумської області 2011/2015

3. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки

Значною мірою стан довкілля у місті Суми є наслідком містобудівного рішення, що було реалізовано, і радикально вплинуло на ландшафт міста та його мікроклімат. Також стан довкілля у місті обумовлюється впливом промислових підприємств та об’єктів муніципальної інфраструктури.

Оцінка стану довкілля у місті Суми свідчить, що практично всі компоненти екосистеми міста зазнають постійного антропогенного впливу. В м.Суми наявні екологічні ризики та проблеми якості атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, земель, міських лісів та зелених насаджень.

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Суми на 2011 – 2015 р.р. спрямована на поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків у м. Суми.

Метою Програми є поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури м. Суми.

Зокрема:

 • підвищення якості атмосферного повітря;
 • збереження та відновлення природного стану водних ресурсів;
 • зменшення кількості відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини;
 • збереження та розвиток ландшафтів міста;
 • підвищення екологічної культури, знань та інформованості населення міста;
 • підвищення рівня управління навколишнім природним середовищем міста.

Реалізація програми передбачається за рахунок застосування ряду механізмів:

 1. Організаційний механізм.
 2. Правовий механізм.
 3. Фінансово-економічний механізм, обсяги та джерела фінансування.
 4. Наукове та інформаційне забезпечення.
 5. Екологічна освіта і виховання.
 6. Громадська діяльність у сфері охорони довкілля.
 7. Міжнародне співробітництво.

Повний текст програми можна завантажити за посиланням, Завантажити PDF-файл програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2011 – 2015 роки

4. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2006 – 2010 роки

Попередня програма охорони навколишнього природного середоПрограма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2006 – 2010 рокивища м. Суми, також розроблена фахівцями Центру. Програма завершена, проведений аналіз результатів. Досвід та напрацювання роботи Програми покладені в основу нової Програми на 2011-2015 роки.
Посилання на файли програми

5. Регіональний план заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату для Сумської області

Регіональний план заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату розробляється з метою координації та підвищення ефективності підготування і реалізацію кліматичних проектів. При цьому передбачається залучення як місцевих ресурсів так і використання інвестиційних механізмів, у тому числі схем Кіотського протоколу.
План містить аналіз потенціалу зниження викидів парникових газів по характерним секторам Сумської області. При цьому враховуються:

 • Енергетика (включаючи підприємства теплокомуненерго, населення, організації та установи бюджетної сфери).
 • Промисловість.
 • Сільське та лісове господарство.
 • Відходи.
 • Інші категорії.

За результатами аналізу розроблений план реалізації заходів зі зниження викидів парникових газів на рівні області. При цьому враховується фінансове забезпечення (управління фінансами), а також запроваджений механізм моніторингу та контролю виконання заходів.