Інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Інвентаризація викидів є невід’ємною складовою отримання дозволу на викиди діючого промислового об’єкту.

До 2007 року роботи з інвентаризації викидів мали право проводити лише спеціалізовані організації, які знаходилися на обліку в Мінекобезпеки України.

Сьогодні роботи з інвентаризації викидів виконуються господарюючими суб’єктами самостійно (Наказ від 14.11.2007 N 569 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів», який скасував дію Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 09.09.1997 р. N 143 “Про затвердження Порядку реєстрації та постановки на облік організацій, що займаються інвентаризацією викидів забруднюючих речовин на підприємстві”, Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.01.2008 р. N 69/11 / 10-08).

Витяг з Листа Мінприроди України від 09.01.2008 р. N 69/11 / 10-08
Діючим законодавством не передбачена реєстрація установ, організацій та закладів, яким надається право на проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах. Роботи з проведення інвентаризації здійснюються суб’єктами господарювання самостійно, у разі відсутності акредитованої лабораторії для виконання робіт з інвентаризації залучаються установи, організації та заклади які, мають атестат акредитації на проведення лабораторних досліджень.

Основні положення інвентаризації викидів в Україні визначаються Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7.

В Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві зазначено, що матеріали інвентаризації викидів використовуються для:

– розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об’єктів;
– розробки нормативів гранично допустимих викидів;
– регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
– здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
– розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;
– розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Інвентаризація включає в себе характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення і відведення забруднюючих речовин, визначення параметрів стаціонарних  джерел викидів, а також характеристику неорганізованих джерел.

При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:
– прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;
– розрахункових методів з використанням галузевих методик, які затверджені органами Мінприроди України.
– матеріали технологічного регламенту та проектних показників.

Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин включає розділи:

  1. Відомості про підприємство
  2. Загальна частина
  3. Об’ємно-планувальні рішення промплощадки
  4. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин
  5. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин
  6. Характеристика газоочисних установок
  7. Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв
  8. Висновки та рекомендовані заходи по експлуатації і наладці технологічного обладнання та газоочисних установок

Фактично уся основна інформація представлена в звіті по інвентаризації викидів у вигляді таблиць (4 таблиці), форми яких наведені в Інструкції.

Перелік таблиць:
Таблиця 2.1. Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин
Таблиця 2.2. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин
Таблиця 2.3. Характеристика газоочисних установок
Таблиця 2.3. Характеристика викидів забруднюючих речовин від основних виробництв

На практиці підприємства часто не мають фахівців необхідної кваліфікаціє для виконання інвентаризації викидів і замовляють такі роботи спеціалізованим організаціям. Відмінність сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що підприємству надається більша свобода вибору виконавця інвентаризації викидів. При цьому на підприємство покладається більша відповідальність за результат роботи.

За допомогою та консультаціями можна звертатися до фахівців Центру.