“Зелений університет”

Сумський державний університет розуміє важливість глобальних викликів, які стоять сьогодні перед людством. Також ми розуміємо, що сталий розвиток, підвищення якості життя, забезпечення національної безпеки можливі лише за умови ощадливого використання природних ресурсів, збереження природних екосистем, підтримки та поліпшення якості навколишнього середовища. Це потребує консолідації зусиль на усіх рівнях, від міжнародної співпраці до дій конкретної людини. Тому ми вважаємо, що повинні робити все можливе, щоб наша діяльність сприяла сталому розвитку людства. Наша діяльність має як зовнішній так і внутрішній орієнтири.

Робота щодо мінімізації навантаження на довкілля та впливу на людину в діяльності університету

Мнімізація, використання енергетичних ресурсів, води, сировини та матеріалів:
– зменшення використання електричної енергії;
– зменшення використання теплової енергії;
– зменшення використання води та обсягів водовідведення;
– зменшення використання паперу та обсягів відходів паперу, що видаляються на полігоні ТПВ.

Благоустрій території університету:
– територія освітніх майданчиків;
– територія бази відпочинку «Універ»;
– парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Басівський».

Поліпшення умов праці та навчання, оздоровлення персоналу:
– забезпечення параметрів мікроклімату на робочих місцях;
– забезпечення якості питної води;
– відкриття санаторію-профілакторію.

Участь у проектах, робота з партнерами, громадська діяльність:
– участь у міжнародних проектах та програмах;
– співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування;
– співробітництво з промисловим сектором;
– розвиток та оптимізація мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем;
– громадська діяльність.

СумДУ увійшов до top-200 кращих університетів світу за версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric 2013, ставши першим і поки що єдиним українським університетом, якому це вдалося за чотири роки існування даного проекту.

Наприкінці 2013 року Сумський державний університет став одним із семи університетів, які отримали підтримку від Європейського інвестиційного банку щодо проекту «Енергоефективний університет».

Природоохоронна діяльність університету є добровільною, та проводиться  з дотриманням принципів публічності та прозорості.