“Зелений університет”

Сумський державний університет розуміє важливість глобальних викликів, які стоять сьогодні перед людством. Також ми розуміємо, що сталий розвиток, підвищення якості життя, забезпечення національної безпеки можливі лише за умови ощадливого використання природних ресурсів, збереження природних екосистем, підтримки та поліпшення якості навколишнього середовища. Це потребує консолідації зусиль на усіх рівнях, від міжнародної співпраці до дій конкретної людини. Тому ми вважаємо, що повинні робити все можливе, щоб наша діяльність сприяла сталому розвитку людства. Наша діяльність має як зовнішній так і внутрішній орієнтири.

Екологічна діяльність СумДУ включає:
– обов’язкову діяльність, що регламентована вимогами чинного законодавства;
– добровільну діяльність, яка полягає у прийнятті додаткових добровільних зобов’язань екологічного спрямування та їх виконання.

Рішенням вченої ради університету (протокол №5 від 12.12.2019 р.) схвалено Екологічну політику СумДУ, яка включає зобов’язання щодо запровадження, підтримання та постійного вдосконалення системи екологічного управління, як складової загальної системи управління університетом, а також конкретизовані зобов’язання за напрямами:

 • в загально-організаційній та адміністративно-господарській діяльності;
 • в освітній діяльності;
 • в науковій діяльності;
 • в позанавчальній діяльності.

Сумський державний університет планує та здійснює заплановану діяльність, орієнтовану на виконання задекларованих положень і постійне поліпшення показників екологічної діяльності.

Мінімізація навантаження на довкілля та впливу на людину в діяльності університету

 • Зниження навантаження на довкілля від використання енергетичних ресурсів, води, сировини та матеріалів зумовлених діяльністю університету, зокрема:
 • підвищення ефективність використання електричної та теплової енергії;
 • збільшення обсягів використання поновлювальних джерел енергії;
 • підвищення ефективності використання води, у т.ч. шляхом збільшення обсягів повторного водокористування;
 • зменшення використання паперу, пластику, предметів одноразового використання;
 • зменшення утворення відходів (у т.ч. небезпечних) та запровадженя ефективих методів поводження з ними;
 • зменшення викидів парникових газів, зумовлених діяльністю університету.
 • Зменшення впливів на довкілля від автотранспорту.
 • Зменшення використання екологічно шкідливих речовин, матеріалів і процесів.
 • Враховувати, наскільки це можливо, екологічних аспектів при закупівлях продукції, послуг, а також взаємодії з підрядними організаціями, зокрема шляхом:
 • надання переваги, наскільки це можливо, тій продукції, яка завдає меншої шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини;
 • встановлення, де це доцільно, додаткових екологічних вимог до постачальників товарів, послуг та підрядних організацій.

Врахування основних засад екологічної політики університету в науковій діяльності

Благоустрій території університету:
– територія освітніх майданчиків;
– територія бази відпочинку «Універ»;
– парк-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Басівський».

Поліпшення умов праці та навчання, оздоровлення персоналу:
– забезпечення параметрів мікроклімату на робочих місцях;
– забезпечення якості питної води;
– відкриття санаторію-профілакторію.

Участь у проектах, робота з партнерами, громадська діяльність:
– участь у міжнародних проектах та програмах;
– співробітництво з органами державного управління та місцевого самоврядування;
– співробітництво з промисловим сектором;
– розвиток та оптимізація мережі природно-заповідних об’єктів, екологічної мережі області; наукові дослідження екосистем;
– громадська діяльність.

СумДУ увійшов до top-200 кращих університетів світу за версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric 2013, ставши першим і поки що єдиним українським університетом, якому це вдалося за чотири роки існування даного проекту.

Згідно з University Impact Rankings від Times Higher Education СумДУ входить до ТОП групи університетів світу, за міжнародним екологічним рейтингом GreenMetric займає лідерські позиції серед ЗВО України та світу.

Природоохоронна діяльність університету проводиться  з дотриманням принципів публічності та прозорості.